Ședința lucrativă FPTR abordează dificultățile întâmpinate de industria Ospitalității

Ședința Comitetului Director al Federației Patronatelor din Turismul Românesc, singura federație reprezentativă la nivel de sector de activitate “Turism, Hoteluri, Restaurante”, afiliată Confederației patronale UGIR, a analizat activitatea organizatorică a federației și numeroasele probleme de actualitate ale turismului românesc care blochează dezvoltarea acestuia.

S-a constatat astfel că una dintre cele mai stringente probleme este activitatea ineficientă a instituțiilor publice centrale și locale implicate în asigurarea cadrului legal din domeniul turismului, care nu au reușit să rezolve multiplele neajunsuri semnalate de patronatele din turism, cu consecințe nefaste pe termen mediu și lung. În urma dezbaterilor pe acest subiect, reprezentanții Comitetului Director al FPTR au ajuns la concluzia că este necesară o schimbare radicală în ceea ce privește abordarea relațiilor dintre instituțiile statului și mediul de afaceri și au aprobat cu unanimitate de voturi: Propunerea și susținerea domnului Dragoș Anastasiu pentru funcția de ministru la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, până la alegerile parlamentare din anul 2024, cu următoarele priorități:

  • Reorganizarea autorității publice centrale pentru turism;
  • Modificarea și completarea actualei legislații primare și secundare în vederea relansării turismului conform Programului de guvernare 2022 – 2024 – Capitol Turism.

Această propunere a fost considerată una din puținele soluții pentru redresarea turismului românesc și a fost transmisă celor mai importante structuri asociative  și confederații patronale din turism în vederea analizării și susținerii acesteia, inclusiv în cadrul Coaliției de Guvernare.

Federația Patronatelor din Turismul Românesc este singura federație patronală reprezentativă la nivel de ramură turism, având în componență angajatori care asigură venituri salariale pentru 37% din forța de muncă angajată în turism.

 

Cmentariile sunt închise