Prima ediție a Forumului Învăţământului Preuniversitar Turistic în România

În perioada 21-22 septembrie, Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc-FPTR şi Asociaţia pentru Promovarea Învăţământului în Industria Ospitalităţii-APIO, au organizat la Phoenicia Grand Hotel în Bucureşti, prima ediţie a Forumului Învăţământului Preuniversitar Turistic în România.

În cadrul forumului s-au pus în discuţie probleme grave cu care se confruntă învăţământul din industria ospitalităţii şi comerţului, cum ar fi lipsa manualelor şcolare pentru Şcolile profesionale şi Liceele tehnologice, lipsa dotărilor în laboratoare, lipsa ingredientelor, lipsa aparaturii şi accesoriilor necesare pentru practica şcolară. Toate acestea, pe fondul unei legislaţii care fie nu există (ex: reglementarea stagiilor de pregătire comasată la agenţii economici  pe litoral şi în staţiunile de munte) sau nu se aplică (în cazul implicării şi responsabilizării părinţilor în procesul educaţional), au condus la rezultatele dezastruoase în pregătirea elevilor pentru meseriile din turism pentru care patronatele solicită sprijin în acoperirea necesarului imens de forță de muncă calificată.

La Forumul Învăţământului Preuniversitar Turistic în România au fost prezenţi: preşedintele FPTR dr. Mohammad Murad şi prim-vicepreşedinte Executiv  FPTR dr.ing. Dragoş Răducan, agenti economici – membrii FPTR, Preşedintele APIO dl.ec.drd Carlo Dragomir, Vicepreşedintele APIO prof. Teofil Vultur, reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Calificări, directori de licee de profil, inspectorate şcolare, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Asociaţia Culturală Euroest Alternativ, ANTREC, cadre didactice, specialişti

Dl. Preşedinte FPTR, dr.Mohammad Murad, a subliniat faptul că patronatul din turismul românesc îşi doreşte forţă de muncă din România, elevi care vor să performeze în România şi că FPTR este dispusă să sprijine total revenirea învăţământului tehnic la nivelul la care să ofere elevi bine pregătiţi care să-şi asume dezvoltarea industriei ospitalităţii în viitor.

Dl. Primvicepreşedinte Executiv FPTR, ing.dr Dragoş Răducan a atras atenţia participanţilor asupra faptului că industria ospitalităţii din România duce lipsă astăzi de aproximativ 200.000 de angajaţi, şi este foarte aproape de colaps din cauza lipsei de personal.

Principalele teme de discuţie au fost:

  • Armonizarea pregătirii teoretice și  practice de specialitate cu necesarul de forță de muncă din turism în România.
  • Învățământul dual în turismul romanesc. Rezultatele acoperirii necesarului de forță de muncă în industria ospitalității cu absolvenți ai școlilor profesionale în sistem dual.
  • Îmbunătățirea comunicării directe dintre școlile din învățământul de stat și patronatele din turism. Măsuri pentru crearea unui cadru de comunicare între conducerea școlilor, patronate,  inspectorate școlare.
  • Reglementarea efectuării stagiilor de practică la agenți economici din stațiuni turistice.
  • Finalizarea anului școlar în învățământul tehnic, în școlile profesionale și liceele de profil la 31 mai pentru toate specializările.

Cu această ocazie a fost semnat un Protocol între APIO şi FPTR pentru sprijin reciproc în rezolvarea problemelor în învăţământul de profil pentru asigurarea forţei de muncă calificată care să acopere cerințele pieței actuale de turism din România.

 

Cmentariile sunt închise