F.P.T.R transmite o nouă adresă Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri cu propuneri de măsuri pentru relansarea turismului

Federatia Patronatelor din Turismul Românesc este singura federatie patronala reprezentativa la nivel de ramura turism, având în componență angajatori care asigură venituri salariale pentru 37% din forța de muncă angajată în turism (73.752 salariati) si isi exprima prin prezenta adresa ingrijorarea in ceea ce priveste eficienta colaborarii intre ministru si conducerea departamentului turism.

In acest moment propunerile si initiativele F.P.T.R. nu au ajuns, din diferite motive, la factorii de decizie, in vederea efectuarii unei analize pertinente si dispunerea de masuri de modificare a actelor normative in vigoare in vederea crearii unor conditii optime pentru restartarea turismului, de indata ce relaxarea masurilor restrictive o vor permite.

Propuneri:

 1). Propuneri nesolutionate, la care nu s-a primit niciun raspuns.

1.1. Protectia sociala a angajatilor sezonieri – Modificarea stagiului de cotizare de la 12 luni la 8 luni, pentru anii 2020 si 2021, prin derogare de la art. 34 alin. 1 lit. a din Legea nr. 76/2002, pentru somerii sezonieri, prevazuta in Adresa nr.1419/31.03.2020 – Anexa nr.1.

 1.2. Prelungirea termenului, pana la data de 31.12.2020, privind rambursarea platilor efectuate de catre calatori pentru pachetele de servicii de calatorie neefectuate – completarea art.XIII din Ordonanta nr.2/2018 – privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociat, precum si pentru modificarea unor acte normative – Anexa nr.2.

 2) Propuneri noi

 2.1. Plata Impozitului specific in functie de locurile de cazare ocupate – Completarea art 8 din Legea nr.170/2016 privind impozitul specific unor activităţi cu un nou alineat (5), care va avea urmatorul cuprins: “(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contribuabilii prevazuti la art 6 alin (3), dupa incheierea perioadei starii de urgenta, declară şi plătesc impozitul specific pana la 31.12.2021 pentru locurile efectiv ocupate.”

 2.2. Suportarea de catre stat, dupa incetarea starii de urgenta pana la data de 31.03.2021, a costurilor cu salariile pentru angajatii din turism, care vor reincepe munca si a indemnizatiilor de somaj tehnic – prin emiterea unui act normativ care sa prevada:

a). pentru perioada 15.05.2020 (posibil incetare starea de urgenta) – 31.08.2020, suportarea de catre stat a:

* indemnizatiilor de somaj tehnic pentru toti angajatii carora le vor fi suspendate temporar contractele individuale de munca (in vigoare la data incetarii stariii de urgenta);

* 75 % din costul salariilor pentru angajatii carora le va inceta suspendarea temporara a contractelor de munca si vor incepe munca, diferenta pana la valoarea salariilor de incadrare fiind suportata de angajator;

b). pentru perioada 31.08 – 30.11.2020 suportarea de catre stat a:

* indemnizatiilor de somaj tehnic pentru toti angajatii carora le vor fi suspendate temporar contractele individuale de munca (in vigoare la data incetarii starii de urgenta);

* 60% din costul salariilor pentru angajatii carora le va inceta suspendarea temporara a contractului de munca si vor reincepe munca, diferenta pana la valoarea salariilor de incadrare fiind suportata de angajator;

c). pentru perioada 01.12.2020 – 31.03.2021 suportarea de catre stat a:

* indemnizatiilor de somaj tehnic pentru toti angajatii carora le vor fi suspendate temporar contractele individuale de munca (in vigoare la data incetarii starii de urgenta);

* 40% din costul salariilor pentru angajatii carora le vor inceta suspendarea temporara a contractului de munca si vor reincepe munca, diferenta pana la valoarea salariilor de incadrare fiind suportata de angajator;

Aceste ajutoare se vor acorda numai pentru angajatorii care nu concediaza salariatii la data incetarii starii de urgenta, prin desfiintarea locurilor de munca sau concediere colectiva.

In cazul in care activitatea va fi intrerupta temporar de autoritati, statul va acoperi integral costurile cu indemnizatia de somaj tehnic pentru angajatii carora le vor fi suspendate contractele individuale de munca.

2.3. Incheierea unui acord impreuna cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, tinand cont si de prevederile art.33 alin. (8) din Legea apelor nr.107/1996, pentru diminuarea valorii contractelor aferente anilor 2020/2021, incheiate cu operatorii economici din turism care au in exploatare plaja, in functie si de:

1). Data reluarii activitatii turistice pe litoral in sezonul 2020, comparativ cu intreaga perioada a sezonului estival stabilita conform regelemetarilor in vigoare, respectiv 153 de zile / an (01.05-30.09.).

2). Noile reglementari, care vor modifica actualele criterii obligatorii, prevazute in Anexa nr.4 la Normele Metodologice, aprobate prin Ordinul nr.1.024/2010 privind aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor in scop turistic, inclusiv prin reducerea numarului de sezlonguri pe aceeasi suprafata de plaja.

2.4 Modificarea urgenta a criteriilor de clasificare pentru structurile de primire turistica cu functiuni de cazare si alimentatie publica si pentru prestatiile de servicii balneare, inclusiv cele contractate prin CNPP, in urma modificarilor ce urmeaza a fi impuse de o comisie complexa, aplicabile dupa deschiderea activitatii turistice pentru a proteja turstii cat si proprii angajati.

2.5. Suportarea de catre stat a cheltuielilor semnificative, ce urmeaza a fi facute de operatorii economici din turism, in vederea respectarii modificarilor legislative prevazute la punctele 2.3 si 2.4, cu recuperarea sumelor din fondurile europene destinate combaterii raspandirii coronavirusului sau prin Schema de minimis – maxim 200.000 euro, folositi pe 3 ani cumulat.

In urma modificarii legislatiei propuse la punctele 2.3 si 2.4, se considera util ca valoarea decontata fiecarui operator economic din turism, sa fie stabilita dupa cum urmeaza:

– pentru activitatea de cazare, care include si activitatea de alimentatie publica prin unitati impuse, se va stabili valoarea / loc de cazare, confirmat prin fisa de incadrare nominala a spatiilor de cazare, anexa la certificatul de clasificare;

– pentru activitatea de alimentatie publica desfasurata in unitati independente, se va stabili valoarea / loc, confirmat prin fisa anexa la certificatul de clasificare sau in baza autorizatiei de functionare emisa de primarie.

Solicitarile sunt inaintate de catre Comitetul Director F.P.T.R. prin prim-vicepreședinte Executiv RADUCAN Dragoș și Vicepreședinte ISTRATE Nicolae, iar prezenta propunere este insotita de anexe detaliate si exemple practice aferente fiecarui punct in parte.

Cmentariile sunt închise