F.P.T.R. susține înființarea Autorității Naționale pentru Turism

Urmare a solicitării Federației Patronatelor din Turismul Românesc – F.P.T.R, în 28 noiembrie a avut loc o ședință publică având ca temă dezbaterea publică cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. La această întâlnire, F.P.T.R a prezentat un document prin care a solicitat Primului Ministru și Grupurilor parlamentare din Camera Deputaților înființarea Autorității Naționale pentru Turism (A.N.T), prin susținerea și introducerea unui amendament la proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.68/2019 – PL-x 613/2019.

In ceea ce privește proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, F.P.T.R a facut următoarele propuneri:

– Departamentul pentru turism să fie în subordinea unui Secretar de Stat desemnat de ministru, care să aibă și calitatea de ordonator de credite, eliminându-se funcția de director general ale cărei competențe și atribuții ar fi similare în acest caz. Numirea secretarului de stat să nu fie o influențată politic, ci să fie desemnată o persoană cu experiență în administrația publică, un specialist în turism. Având în vedere că activitatea de turism în România este în proporție de aproape 100% privată, experiența în acest mediu este relevantă;

– Înființarea în cadrul Departamentului pentru turism, alături de cele trei direcții a unui  „Serviciu gestionare proiecte Europene”, omis în proiectul de organigramă, dar propus la celelalte departamente este propus;

– Pentru direcțiile suport care în proiectul hotărârii apar ca fiind preluate în cadrul direcțiilor deja existente în cadrul ministerului, să fie organizate în structuri (servicii sau birouri) separate care să se ocupe exclusiv de activitatea din turism, coordonate de Secretarul de Stat;

– Să se acorde competențe acestor structuri și întregului Departament pentru turism pentru a se evita fluxul inutil al documentelor între direcții și birouri.

Federația Patronatelor din Turismul Românesc (F.P.T.R), organizație inființată în anul 1992 a fost martora transformărilor turismului românesc, fiind singura federație reprezentativă la nivel de sector de activitate “turism, hoteluri, restaurante”, reprezentativitate atestată prin hotărâre de instanță definitivă.

Cmentariile sunt închise