Asociația pentru Promovarea Vinului Românesc solicită măsuri urgente de susținere a cramelor locale

Asociația pentru Promovarea Vinului Românesc (APVR) își exprimă public îngrijorarea cu privire la efectele pe care pandemia de coronavirus și starea de urgență declarată pe teritoriul României le au asupra industriei vitivinicole locale.

Formată din 15 producători apreciați atât în România, cât și internațional, APVR aduce împreună crame de top, responsabile pentru peste 60% din valoarea producției de vin premium, comercializate în țara noastră. Membrii organizației asigură locuri de muncă pentru peste 1.500 de persoane din mediul rural, precum și o cifră de afaceri anuală, cumulată, de peste 100 de milioane de Lei, conform rezultatelor financiare aferente anului 2019.

În urma cercetărilor desfășurate în rândul membrilor săi, la doar câteva săptămâni de la declararea stării de urgență, asociația a tras o serie de concluzii îngrijorătoare:

 • Încasările zilnice ale producătorilor au scăzut sub 50%, odată cu limitarea și oprirea activității operatorilor HoReCa.
 • Cea mai mare parte a personalului – incluzând agenții de vânzări și cei care dețineau funcții suport, de marketing – a fost trimisă în șomaj tehnic.

Deși activitatea de distribuție și vânzare a fost limitată direct proporțional cu puterea de cumpărare actuală, există, însă, proceduri agricole care trebuie duse la bun sfârșit, conform planificării fiecărui producător. Cultura viței-de-vie nu poate aștepta, întrucât o plantație neglijată afectează recolta curentă și produce scăderi calitative pe o durată de până la 3 ani. Astfel, în ciuda absenței resurselor financiare, specifice perioadei, cramele din cadrul Asociației pentru Promovarea Vinului Românesc se văd nevoite să continue in-vestițiile agricole și înaintează Președinției o serie de propuneri de măsuri necesare, care să fie puse în aplicare retroactiv, începând cu 26 martie, și până în luna octombrie, după încheierea campaniei de cules:

Măsuri cu caracter general:

 • Scutirea la plată a contribuțiilor sociale și a impozitelor pe venit, pentru toți angajații implicați în procesul de viticultură.
 • Scutirea la plată a taxei pe valoare adăugată, pentru facturile de intrare asociate achiziției de materiale destinate întreținerii plantațiilor viticole.
 • Rambursarea taxei pe valoare adăugată, în maximum 30 de zile, prin procedura simplificată.
 • Plata în regim de urgență a tuturor arieratelor Statului către societăți (concedii medicale, rambursări programe cu fonduri UE, plăți către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură etc.).
 • Facilitarea obținerii liniilor de credit pentru capital de lucru, cel puțin prin băncile cu capital de Stat (CEC Bank, Eximbank), și acoperirea totală sau parțială a costurilor aferente dobânzilor.

Măsuri cu caracter specific:

 • Acordarea unui sprijin financiar nerambursabil de minimum 2.000 Euro / hectar, pentru suprafețele aflate în proces de reconversie – restructurare a plantațiilor – din anul întâi și până în anul al treilea, inclusiv.
 • Acordarea unui sprijin financiar, nerambursabil de minimum 1.000 Euro /hectar din valoarea proiectului accesat, pentru suprafețele aflate în proces de modernizare a plantațiilor.
 • Acordarea unui sprijin financiar nerambursabil de minimum 1.000 Euro / hectar, persoanelor fizice / juridice care dețin suprafețe cu plantații de vie de minimum 1 hectar, pentru plantațiile de vită-de-vie, altele decât cele menționate anterior.
 • Acordarea unei subvenții de 0,6 Lei / kilogram de struguri, dacă producția anului 2020 este cu 20% mai mică decât media ultimilor 5 ani
 • Modificarea subvenției la motorină de la 1,89 Lei / litru la 2,50 Lei / litru.
 • Anularea obligațiilor de plată la bugetul Fondului pentru Mediu, conform OG 196/2005.

“În contextul unei competiții deja acerbe, cu crame din Lumea Nouă și Lumea Veche, care beneficiază de o tradiție mai lungă, premise financiare mai bune și de susținerea statelor pe care le reprezintă, producătorii din România își văd amenințate afacerile. Orice scădere a calității va afecta ecosistemul local și va genera pierderi financiare pe termen scurt și mediu, greu de recuperat. De aceea, rugăm Președinția să urgenteze măsurile care privesc industria vitivinicolă și ne declarăm deschiși comunicării cu instituțiile Statului.”, declară Ana-Rodica Căpățînă Președinte APVR.

d
Despre APVR

Asociația pentru Promovarea Vinului Românesc (APVR) este organizația interregională, care aduce împreună unii dintre cei mai dedicați producători de vinuri premium din România. Cei 15 membri includ: Alira, Budureasca, Balla Geza, Casa de Vinuri Cotnari, Corcova, Davino, La Salina, Liliac, Oprișor, SERVE, Nachbil, Petro Vaselo, Viile Metamorfosis, Villa Vinèa și Vinarte.
Suprafața totală de viță-de-vie deținută și cultivată de către cramele membre APVR este de 1.261 hectare, iar numărul persoanelor din mediul rural angajate este de 1.500.

Brandurile cramelor incluse în APVR sunt prezente și premiate la unele dintre cele mai apreciate competiții și târguri de profil, dar și în restaurante și magazine recunoscute la nivel internațional.

Cmentariile sunt închise