Asociația Somelierilor din România și-a actualizat structura Consiliului Director

Asociația Somelierilor din România (A.S.R.) a emis un comunicat în atenția membrilor şi partenerilor săi prin care le aduce la cunoștință hotărârile luate la ultima întâlnire a organizației.

Adunarea Generală a Asociației Somelierilor din România (A.S.R.) convocată în data de 15.04.2019 în şedintă Ordinară, a avut loc la adresa din Bucuresti, Bulevardul Gh. Magheru Nr.5-7, Sector.1, în incinta restaurantului Taupe Bistro Caffe.

Ședința a avut stabilite pe ordinea de zi o serie de subiecte importante, printre care:

 1. Aprobarea Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare din data de 15.04.2019.
 2. Prezentarea activității A.S.R. de la ultima Adunarea Generală desfășurată la data de 11.06.2018 și  descărcarea de gestiune a conducerii Asociației;
 3. Prezentarea și aprobarea raportului cenzorului pentru anul 2018;
 4. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2018;
 5. Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2019;

În acest sens se propun membrilor Adunării Generale următoarele direcții:

a). Dezvoltarea relațiilor cu actualii parteneri și cu parteneri noi, îndeplinirea obiectivelor de reprezentare în tara și străinătate a someleriei din Romania, de promovare și informare a pieței consumatoare de produse specifice.

b). Atragerea de noi surse de finanțare a activității nonprofit prin cotizații, donații și sponsorizări atât de la membrii existenți cât și de la noi parteneri;

c). Stabilirea de parteneriate cu asociații profesionale de specialitate, din țară și străinătate;

d). Evaluarea proiectelor existente, pentru stabilirea continuității lor precum și dezvoltarea lor;

e). Dezvoltarea Clubului Privat de Vin-A.S.R. la nivel național, cel puțin cu încă un oraș;

f). Dezvoltarea experienței profesionale a somelierilor din A.S.R. prin punerea la dispoziție a informațiilor acumulate în situația în care A.S.R.-ul a fost implicat;

g). Îmbunătățirea mijloacelor de promovare a A.S.R.-site-ul, newsletter-ul;

h). Dezvoltarea în completare a acțiunilor de promovare ca activități economice, cu scopul de a spori sursele de finanțare și a dezvolta potențialul A.S.R.;

i). Surse de venit – Sponsori – Autofinanțare – Fonduri europene;

 1. Alegerea membrilor Consiliului Director;
 2. Diverse;

Adunarea Generală A.S.R., prin puterea votului liber consimțit, cu unanimitate de voturi, a hotărât următoarele:

Structura noului Consiliu Director al Asociației Somelierilor din România conform Statutului A.S.R. actualizat la data 30.07.2013 este următoarea:

 • Florea VOICA, Preşedinte;
 • Ionel DUMITRU, Vice Preşedinte;
 • Adrian JIPA, Secretar General.

De asemenea cu unanimitate de voturi au fost aleși:

 • Julia SCAVO, Director de dezvoltare.
 • Florin RAILEANU, Cenzor.

Adunarea Generala Ordinara a A.S.R. a luat act de propunerea de continuarea proiectelor în derulare și demararea celor planificate.

”În acest context este asigurată și garantată continuitatea activității A.S.R., şi astfel ne-am propus: să reconfirmăm calitatea de membru cu drepturi și obligații depline în Asociaţia Internaţională a Somelierilor (A.S.I.), să vă asigurăm în continuare de disponibilitatea noastră la cel mai înalt nivel, să vă garantăm sprijinul şi angajamentul profesional în raport cu scopul pentru care a fost înființată Asociaţia și să vă transmitem cele mai bune gânduri.”

Comunicatul A.S.R. este semnat de Preşedintele A.S.R., Florea VOICA, Vice Preşedintele A.S.R., Ionel DUMITRU și Secretarul General al A.S.R., Adrian JIPA.

Cmentariile sunt închise